Veg Menu

Veg

Entree

Samosa

Samosa

$2.50/pc
Paneer matar samosa (cocktail)

Paneer matar samosa (cocktail)

$3/pc

Hara bhara kebab

Hara bhara kebab

$2.50/pc

Mix veg pakoda

Mix veg pakoda

$25/kg

Paneer tikka

Paneer tikka

$30/kg

Paneer pakoda

Paneer pakoda

$02.50/pc

Aloo tikki

Aloo tikki

$2.50/pc

Aloo paneer tikki

Aloo paneer tikki

$3.00/pc

Stuffed chilli pakora

Stuffed chilli pakora

$30/kg

Bread pakoda

Bread pakoda

$2.50/pc

Veg puff

Veg puff

$2.50/pc

Papdi chaat

Papdi chaat

$7/plate

Gobi manchurian

Gobi manchurian

$30/kg

Veg manchurian

Veg manchurian

$30/Kg

Dahi bhalla

Dahi bhalla

$7.50/plate

Dahi bhalla papdi chat

Dahi bhalla papdi chat

$7.50/plate

Rajastani katchori

Rajastani katchori

$4.50/pc
Daal kachori

Daal kachori

$3/pc
Veg

Daal

Daal makhani

Daal makhani

$25/kg
Daal tadka

Daal tadka

$25/kg

Daal fry

Daal fry

$27/kg
Chana masala

Chana masala

$27/kg
Veg

Paneer

Shahi paneer

Shahi paneer

$30/kg
Paneer tikka masala

Paneer tikka masala

$30/kg

Paneer korma

Paneer korma

$30/kg

Achari paneer

Achari paneer

$30/kg

Matar paneer

Matar paneer

$30/kg

Chilli paneer

Chilli paneer

$30/kg

Paneer butter masala

Paneer butter masala

$30/kg

Paneer do pyaza

Paneer do pyaza

$30/kg

Paneer kali mirch

Paneer kali mirch

$30/kg

Palak paneer

Palak paneer

$30/kg

Malai methi paneer with matar

Malai methi paneer with matar

$30/kg
Veg

Kofta

Malai kofta

Malai kofta

$30/kg
Nilgiri kofta

Nilgiri kofta

$30/kg

Angoori kofta

Angoori kofta

$30/kg
Palak kofta

Palak kofta

$30/kg
Veg

Mains

Aloo baingan

Aloo baingan

$25/kg
Bhaghare baingan

Bhaghare baingan

$30/kg

Baingan bharta

Baingan bharta

$30/kg

Mix veg curry

Mix veg curry

$25/kg

Mix veg achari

Mix veg achari

$25/kg

Mix veg korma

Mix veg korma

$30/kg

Veg makhanwala

Veg makhanwala

$30/kg

Aloo Masala

Aloo Masala

$25

Matar malai mushroom

Matar malai mushroom

$24/kg

Aloo palak

Aloo palak

$25/kg

Bhindi masala

Bhindi masala

$30/kg

Bhindi do pyaza

Bhindi do pyaza

$30/kg

Jeera aloo

Jeera aloo

$25/kg

Dum aloo

Dum aloo

$25/kg

Aloo gobi

Aloo gobi

$25/kg
Punjabi kadhi pakoda

Punjabi kadhi pakoda

$25/kg

Breads

Tawa roti

Tawa roti

$1/pc
Tandoori roti

Tandoori roti

$2.50/pc

Naan

Naan

$3/pc

Butter naan / garlic naan

Butter naan / garlic naan

$3.50/pc

Poori

Poori

$1/pc
Paratha (aloo/paneer/methi)

Paratha (aloo/paneer/methi)

$3/pc

Rice

Plain Rice

Plain Rice

$12/kg
Jeera Rice

Jeera Rice

$12/kg

Mattar Pulav

Mattar Pulav

$15/kg

Veg Pulav

Veg Pulav

$18/kg

Veg Biryani with Raita

Veg Biryani with Raita

28/Kg

Fried rice

Fried rice

18/kg
Tawa Pulav

Tawa Pulav

25/kg

Sides

(minimum applies)  0-50
Papad

Papad

--
Achar

Achar

$0.25

Onian salad

Onian salad

$1.00
Salad Vegitables

Salad Vegitables

$1.50

Desserts

(minimum applies)  0-50
Gulab jamun

Gulab jamun

$1.50/pc
Laddu

Laddu

$25/kg

Barfi

Barfi

$25/kg

Peda

Peda

$25/kg

Rasmalai

Rasmalai

$3/pc

Gajar halwa

Gajar halwa

$30/kg

Moong dal halwa

Moong dal halwa

$30/kg

Fruit cream

Fruit cream

$25/kg

Mango delight (aamras)

Mango delight (aamras)

$25/kg

Royal sweet katchori

Royal sweet katchori

$7/pc

Kheer (rice pudding)

Kheer (rice pudding)

$25/kg

Assorted barfi

Assorted barfi

$25/kg

Shahi tukda

Shahi tukda

$2.50/pc

 

 

item-left-img